چهارشنبه 12 مهر 1402
تسلیت 1393
چاپ
آرشیو پیام های تسلیت سال 1393

کانون اصفهان 1393/01/07 19:32:26

« انا لله و انا الیه راجعون »

برادر ارجمند جناب آقای محمدباقرنصیری
عضومحترم هیئت مدیره کانون اصفهان ومدیرعامل شرکت پویاگران پردیس
با تأسف و تأثر درگذشت مادرگرانقدرتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم ، سلامتی و صبر و شکیبایی آرزومندیم . گلبان
مدیر سایت 1393/01/12 20:00:03

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای محمدباقر نصیری
عضو محترم هیئت مدیره کانون اصفهان و مدیرعامل شرکت پویاگران پردیس

با تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم ، سلامتی و صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
کانون اصفهان 1393/01/13 23:14:01

« انا لله و انا الیه راجعون »

برادر ارجمند جناب آقای محمدباقرنصیری
عضومحترم هیئت مدیره کانون اصفهان ومدیرعامل شرکت پویاگران پردیس
با تأسف و تأثر درگذشت برادرعزیزتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم ، سلامتی و صبر و شکیبایی آرزومندیم . گلبان
مدیر سایت 1393/01/14 00:07:13

نا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای محمدباقر نصیری
عضو محترم هیئت مدیره کانون اصفهان و مدیرعامل شرکت پویاگران پردیس

با تأسف و تأثر درگذشت برادر عزیزتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم ، سلامتی و صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
علی جعفرخادم 1393/01/14 14:26:07

برادر ارجمند جناب آقای محمد باقر نصیری
بدینوسیله مصیبت وارده درگذشت والده مکرمه جنابعالی را صمیمانه به ان جناب و سایر بستگان محترم تسلیت عرض نموده برای ان مرحومه از خداوند سبحان علو درجات و برای اعضای بیت شریف صبر و اجر آرزو مندیم
کانون خوزستان 1393/01/17 14:18:11

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند حاج آقا عیدی زاده
با ابراز نهایت تاسف وتأثر درگذشت برادر گرامیتان مرحوم مغفور رجبعلی عیدی زاده را به حضرتعالی وخانواده محترمتان تسلیت وتعزیت عرض نموده،از خداوند منان غفران الهی وعلو درجات برای آن مرحوم وصبرجمیل و اجر جزیل همراه با طول عمر با عزت را برای جنابعالی وخانواده عزیزتان مسئلت می نماییم.
کانون خوزستان 1393/01/17 14:41:39

همکاربازنشسته مرحوم فرج اله فرجی معاون تعاون اسبق بنیادماهشهردارفانی را وداع گفت. کانون بازنشستگان خوزستان این ضایعه ی اسفناک را به حضور خانواده ی بزرگوار آن مرحوم و نیز جامعه ی گرانقدر ایثارگران و همکاران خدمتگزار تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی وعلو درجات برای آن مرحوم و صبرجمیل و اجر جزیل همراه با صحت وسلامت را برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .
موری خوزستان 1393/01/17 14:51:14

همکار ارجمند جناب آقای عیدی زاده
با نهایت تاثر و تاسف در گذشت برادرگرامیتان را به حضرتعالی وخانواده محترمتان تسلیت و تعزیت عرض نموده از خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای جنابعالی و سایر وابستگان صبر و شکیبایی و طول عمر همراه باعزت مسئلت می نمایم.
موری خوزستان 1393/01/17 15:00:44

انا لله و انا الیه راجعون
بدینوسیله درگذشت همکار بازنشسته شادروان فرج اله فرجی را به خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران عزیز تسلیت وتعزیت عرض نموده ، از ایزدمنان برای آن مرحوم غفران ورحمت الهی وبرای خانواده محترم ایشان صبر وشکیبایی وصحت وسلامت رامسئلت می نمایم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
علی جعفرخادم 1393/01/18 21:49:53

برادر ارزنده آقای حاج عبدالمجید خامسی و اخوان محترم
بدینوسیله مراتب تسلیت خود و سایر دوستان همراه و همدل را بمناسبت درگذشت والده مکرمه جنابعالی اعلام داشته ضمن ابراز همدردی از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و آمرزش و برای شما همکار محترم و سایر بستگان صبر و اجر مسئلت مینماییم.
هیات مدیره کانون خوزستان
حبیب الله یوسفی 1393/01/19 09:07:38

برادر گرامی جناب آقای نصیری سلام علیکم
درگذشت والده گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، غفران و رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای جنابعالی سلامتی و صبر و اجر طلب می‌نمایم
کانون اصفهان 1393/01/19 23:59:09

انا لله و انا الیه راجعون

اعضاء محترم هیئت مدیره کانون خوزستان

با تأسف و تأثر درگذشت همکاربازنشسته وپیشکسوت گرانقدرتان مرحوم فرج اله فرجی را صمیمانه تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای خانواده داغدارش و سایر بازماندگان محترم ، سلامتی و صبر و شکیبایی آرزومندیم. گلبان
علی جعفرخادم 1393/01/20 22:21:56

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای حاج عبدالمجید خامسی
با ابراز نهایت تاسف وتأثر درگذشت والده گرامیتان را به حضرتعالی وخانواده محترمتان تسلیت وتعزیت عرض نموده،از خداوند منان غفران الهی وعلو درجات برای آن مرحومه وصبرجمیل و اجر جزیل همراه با طول عمر با عزت را برای جنابعالی وخانواده عزیزتان مسئلت می نماییم.
کانون خوزستان
موری خوزستان 1393/01/21 12:41:33

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای حاج عبدالمجید خامسی
با ابراز نهایت تاسف وتأثر درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی وخانواده محترمتان تسلیت وتعزیت عرض نموده،از خداوند قادرمتعال غفران الهی وعلو درجات برای آن مرحومه وصبرجمیل و اجر جزیل همراه با طول عمر با عزت را برای جنابعالی وخانواده عزیزتان مسئلت می نمایم.
مدیر سایت 1393/01/28 13:37:56

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای مهدی مصباحی فرد

با تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، سلامتی و صبر و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
قــــربــانزاد 1393/02/04 18:52:01

برادربزرگوار ، جناب آقای حیدرزاد بازنشسته ومدیرکل سابق استان آذزبایجانغربی
بدینوسیله درگذشت پدربزرگوارتان رابه جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت وازدرگاه خداوندرحمان طلب مغفرت برای آن مرحوم وصبروسلامتی برای شماو دیگربازماندگان آرزومی نمائیم .قربانزاد ،بازنشسته بنیاداستان قم
زهرا طایفی نصرآبادی 1393/02/09 19:19:14

انا لله و انا الیه راجعون
خواهر ارجمند سرکارخانم جهانی کلویری مقدم ضمن عرض تسلیت خدمت شما و خانواده گرامیتان درگذشت مادر شهید وبزرگوار ودلسوز وصبورتان (شهید محمد جهانی کلویری مقدم) آرزوی علو درجات برای آن عزیز ازخداوند وهمچنین صبروشکیبانی برای شما را خواهانم.
مدیر سایت 1393/02/11 12:45:48

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای حسین زارعی

با تأسف و تأثر درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، سلامتی و صبر و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
مدیر سایت 1393/02/11 12:51:53

انا لله و انا الیه راجعون
خواهر ارجمند سرکار خانم جهانی کلویری مقدم

با تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان (مادر شهید محمد جهانی کلویری مقدم) را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان، سلامتی و صبر و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
کانون خوزستان 1393/02/24 23:09:43

سالروز وفات جانسوز زینب کبری(س)، دخت علی مرتضی، پیام آور کربلا، الگوی شکیبایی و تقوا، عابده آل علی(ع) و عقیله بنی هاشم را به عموم بازنشستگان عزیز تسلیت وتعزیت عرض می نماییم
موری خوزستان 1393/02/24 23:16:59

سالروز رحلت جانسوز صدیقه صغری، محبوب آل عبا، زینت علی مرتضی(ع)، غمخوار حسن مجتبی(ع)، رهرو راه سیدالشهدا و خواهر گرامی قمر بنی هاشم، علمدار کربلا، را به عاشقان راه حق و حقیقت و دوستداران آل محمد(ص) بویژه همکاران عزیز بازنشسته تسلیت عرض می نمایم
موری خوزستان 1393/03/13 17:07:59

السلام علیک یا روح الله
14 خردادسالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)
و 15خرداد سالگرد قیام خونین مردم قم رابه عموم همکاران تسلیت وتعزیت عرض می نمایم
بختباری کانون البرز 1393/03/17 22:55:39

با نهایت تاسف و تاثرهمکاربازنشسته مرحوم علی حسرتی دارفانی را وداع گفت. کانون بازنشستگان استان البرز این ضایعه ی اسفناک را به حضور خانواده ی بزرگوار آن مرحوم و نیز جامعه ی گرانقدر ایثارگران و همکاران خدمتگزار تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی وعلو درجات برای آن مرحوم و صبرجمیل و اجر جزیل همراه با صحت وسلامت را برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .
مدیر سایت 1393/03/18 20:56:52

برادر ارجمند جناب آقای مهرزاد قدیریان
رحلت والده گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان به ویژه جنابعالی سلامتی و صبر و اجر آرزومندیم.

"دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران"
مدیر سایت 1393/03/18 21:15:57

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر به اطلاع می رساند:
برادر گرانقدر خادم الشهدا حاج علیرضا رمضانی (رییس اداره اطلاع رسانی و کتابخانه - معاونت پژوهشهای فرهنگی بنیاد)، او که به بلال بنیاد شهرت یافته بود و به هنگام اذان در هر محلی که حضور داشت به اذان گفتن می ایستاد و صدای رسا و گرم اذان گفتن او طنین دلدادگی اش به معارف اسلامی را بر جانها می نشاند، پس از طی یک دوره بیماری (سرطان دستگاه گوارش) دارفانی را وداع گفت.
کانون بازنشستگان این ضایعه ی اسفناک را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و نیز جامعه گرانقدر ایثارگران و همکاران تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .
"دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران"
مدیر سایت 1393/03/22 16:41:32

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای ولی نوروزی

با تأسف و تأثر درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، سلامتی و صبر و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
محمدحسن رضایتی 1393/03/28 18:37:24

با سلام
عروج نا بهنگام برادران بازنشسته مان آقایان علی رضا رمضانی (دفتر مرکزی) و علی حسرتی(استان البرز) که عمری با عزت و آبرو خادمی خاندان شهدا و ایثارگران را به نام خود ثبت نمودند و در این راه از هرگونه تلاش و کوشش دریغ نورزیدند تسلیت گفته و برای آن مرحومان از خداوند علو درجات و برای بازماندگان صبرآرزو مندیم باشد زحمات آنان توشه آخرت شان باشد
مهدی گلبان 1393/03/30 23:47:03

با سلام
باکمال تاسف وتاثردرگذشت نابهنگام برادران بازنشسته مان آقایان علی رضا رمضانی (دفتر مرکزی) و علی حسرتی(استان البرز) که عمری با عزت و آبرو خادمی خاندان شهدا و ایثارگران را به نام خود ثبت نمودند و در این راه از هرگونه تلاش و کوشش دریغ نورزیدند تسلیت گفته و برای آن مرحومان از خداوند علو درجات و برای بازماندگان صبرآرزو مندیم باشد زحمات آنان توشه آخرت شان باشد. کانون اصفهان
محمدحسن رضایتی-استان ایلام 1393/04/16 18:49:09

برادر محترم بازنشسته مصطفی صفاری
درگذشت خواهر زاده تان بر اثر تصادف نا بهنگام تسلیت گفت برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و خانواده محترمتان صبر از خداوند مسئلت داریم
کانون بازنشستگان استان
محمدحسن رضایتی-استان ایلام 1393/04/16 19:08:11

برادر محترم بازنشسته مان ناصر زمانی
درگذشت نا بهنگام پسر عموی گرامیتان را تسلیت گفته و از خداوند برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و خانواده محترمتان صبر مسئلت داریم

کانون بازنشستگان استان
موری 1393/04/25 23:26:46

پیامبر اکرم (ص) :
«هر کس شب قدر را بیدار بماند گناهانش آمرزیده می‌شود حتی اگر تعداد آنها به تعداد ستارگان آسمان و به سنگینی کوه‌ها باشد»
با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان ،تقدیری سراسر خیر، برکت، سلامت و سعادت دنیا و آخرت توشه شب قدر همه همکاران باد.
پزشکپور کانون لرستان 1393/04/27 14:30:20

باکمال تاسف وتاثردرگذشت نابهنگام برادر بازنشسته آقای سید ولی موسوی از کارکنان بنیاد شهید دورود که عمری با عزت و آبرو خادمی خاندان شهدا و ایثارگران را به نام خود ثبت نمودند و در این راه از هرگونه تلاش و کوشش دریغ نورزیدند تسلیت گفته و برای آن مرحوم از خداوند علو درجات و برای بازماندگان صبرآرزو مندیم باشد زحمات آن توشه آخرت ش باشد. کانون بنیاد شهید لرستان
مدیر سایت 1393/04/27 16:27:55

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای محمد احمد بیگی

با تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، سلامتی و صبر و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
علی جعفرخادم 1393/04/28 12:15:04

برادر ارجمند جناب آقای حاج رمضان شریفی نیا
بدین وسیله مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و همسر گرامیتان تسلیت گفته برای
آن مرحوم از خداوند متعال علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر آرزو مندیم...
کانون خوزستان
کانون اصفهان 1393/05/04 08:38:00

جناب آقای پزشکپور- کانون محترم استان لرستان
با سلام
باکمال تاسف وتاثردرگذشت نابهنگام بازنشسته گرانقدرشادروان سیدولی موسوی(ازشهرستان درود ) که عمری با عزت و آبرو خادمی خاندان شهدا و ایثارگران را به نام خود ثبت نمودند و در این راه از هرگونه تلاش و کوشش دریغ نورزیدند تسلیت گفته و برای آن مرحومان از خداوند علو درجات و برای بازماندگان صبرآرزو مندیم باشد زحمات آنان توشه آخرت شان باشد. کانون اصفهان
علی جعفرخادم 1393/05/05 10:24:14

با نهایت تاسف وتاثر درگذشت همسر بازنشسته گرامی اقای مهدی اسماعیلی از شهرستان دزفول را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای ان مرحومه مغفرت وامرزش وبرای بازماندگان صبر و شکیبایی ارزومندیم کانون شعبه خوزستان
موری 1393/05/07 07:19:18

انا لله وانا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای اسماعیلی
احتراما با ابراز نهایت تاسف وتاثر درگذشت همسر گرامیتان را به حضرتعالی وخانواده محترمتان
تسلیت وتعزیت عرض نموده ،از خداوند حی سبحان رحمت وغفران الهی برای آن مرحومه وصبر
جمیل و اجر جزیل را برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت می نمایم
محمدحسن رضایتی -استان ایلام 1393/05/08 09:39:59

کانون بازنشستگان استان لرستان
درگذشت برادر بازنسشته مان جناب اقای سید ولی موسوی به خانواده محترمشان و همه بازنشستگان آن استان تسلیت گفته و برای آن سفر ر کرده علو درجات و برای خانواده محترم صبر مسئلت داریم
موری (اهواز) 1393/05/30 23:19:25

امام صادق علیه السلام :

«معاشر الشیعة کونوا لنا زینا و لاتکونوا علینا شینا، قولوا للناس حسنا و احفظوا السنتکم و کفوها عن الفضول و قبیح القول » .

(ای گروه شیعیان! همواره زینت ما باشید و مایه ننگ ما نگردید، با مردم نیک سخن گویید، مراقب زبان خود باشید و آن را از گفتار بیهوده و زشت باز دارید)
سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفرصادق (ع) بر کلیه شیعیان جهان بویژه همکاران عزیز بازنشسته تسلیت و تعزیت باد.
کانون اصفهان 1393/06/03 18:00:06

باکمال تاسف وتاثرمادرگرانقدربازنشسته محترم آقای حیدرعلی کاظمی (بازنشسته شهرستان تیران ) ، دارفانی راوداع و به لقاءاله پیوست . ازخداوندمنان علودرجات برای آن مادرولایتی وصبرجزیل برای بازماندگان آن مرحوم رامسئلت می نمائیم . هیئت مدیره کانون شعبه اصفهان
محمدحسن رضایتی-استان ایلام 1393/06/06 00:52:20

برادر محترم عباس شکربیگی

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو

درجات و برای بازماندگان صبر از خداوند آرزومندیم
علی جعفرخادم 1393/06/07 19:47:37

با کمال تاسف وتاثر باخبر شدیم اخوی محترم وگرانقدر دوست عزیز و همکار بازنشسته جناب آفای جاسم صفات دار فانی را وداع و به رحمت ایزدی پیوسته است. لذا ضمن اظهار مراتب همدردی بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت ایشان و سایر بازماندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده، از خداوند سبحان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان به ویژه این برادر خدمتگزار سلامتی و صبر وشکیبایی آرزومندیم .
هیأت مدیره کانون شعبه خوزستان
موری 1393/06/08 09:17:26

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای صفات
با ابراز نهایت تاسف وتأثر درگذشت اخوی گرامیتان را به حضرتعالی وخانواده محترمتان تسلیت وتعزیت عرض نموده،از خداوند منان غفران الهی وعلو درجات رابرای آن مرحوم و صبرجمیل و اجر جزیل همراه با صحت وسلامتی را برای جنابعالی وخانواده عزیزتان مسئلت می نمایم .
نوری از اهواز 1393/06/14 12:47:14

برادر ارجمند جناب آقای صفات باکمال تاسف و تاثر مصیبت وارده درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده .ازخداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی وعلو درجات وبرای جنابعالی وسایر بازماندگان مرحوم سلامتی ءصبر وشکیبائی آرزومندیم
کانون اصفهان 1393/06/15 12:06:42

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای احسان اله بارفروش
با تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان ( پدرچهارشهید ) راصمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم ، سلامتی و صبر و شکیبایی آرزومندیم. هیئت مدیره کانون
مدیر سایت 1393/07/13 12:45:41

برادر ارجمند جناب آقای محمد رضا پورزادی
رحلت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان به ویژه جنابعالی سلامتی و صبر و اجر آرزومندیم

هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون بازنشستگان
کانون اصفهان 1393/07/17 15:45:24

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر به اطلاع می رساند:
بارنشسته گرانقدر ، خادم الشهدا وجانبازسرافراز حاج مصطفی رحیمی ، دارفانی را وداع وبه لقاء حق شتافت .
کانون بازنشستگان استان اصفهان این ضایعه ی اسفناک را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و نیز جامعه گرانقدر ایثارگران و همکاران وبازنشستگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .
هیئت مدیره کانون استان اصفهان
مدیر سایت 1393/07/28 21:02:29

برادر ارجمند جناب آقای مصطفی عمادی
رحلت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان به ویژه جنابعالی سلامتی و صبر و اجر آرزومندیم

هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون بازنشستگان
مدیر سایت 1393/07/28 21:09:15

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر رحلت بازنشسته گرانقدر، خادم الشهدا محمد حاتمی تاجیک را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و همکاران و بازنشستگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .

هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون بازنشستگان
کانون اصفهان 1393/08/01 18:05:02

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای احمداکبری نژاد
با تأسف و تأثر درگذشت مادربزرگوارتان راصمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم ، سلامتی و صبر و شکیبایی آرزومندیم. هیئت مدیره کانون
کانون خوزستان 1393/08/03 23:00:28

السلام علیک یا اباعبدالله(ع)
فرارسیدن ماه محرم فصل ماتم وموسم اشک ریزان شیعیان جهان درعزای شهادت سالار وسرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)واصحاب با وفایش را به عموم شیعیان
بویژه همکاران بازنشسته تسلیت وتعزیت عرض می نماییم
محمدحسن رضایتی 1393/08/04 20:15:17

درگذشت خادمین خانواده های شاهد و ایثارگر برادران محمد حاتمی و مصطفی رحیمی به خانواده محترمشان و همکارانمان تسلیت گفته و از خداوند برایشان رحمت واسعه و برای خانواده هایشان صبر مسئلت داریم

کانون بازنشستگان استان ایلام
محمدحسن رضایتی 1393/08/04 20:18:34

ایام حزن و عزای حسینی بر تمامی مسلمانان جهان و همه شیفتگان آن حضرت و یاران با وفایش بویزه بازنشستگان بنیاد و شهید و ایثارگران تسلیت بادکانون بازنشستگان بنیاد شهید استان ایلام
مدیر سایت 1393/08/05 20:52:21

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای عطاءالله رحمانی

با تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، سلامتی و صبر و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی 1393/08/17 09:00:21

برادر ارجمند جناب آقای رسول قاسمی

رحلت والده گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم . در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم .

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی 1393/08/17 09:09:47

درگذشت خادم خانواده های شاهد و ایثارگر برادر ارجمند جناب آقای نور محمد علیزاده را به خانواده محترمشان و همکارانمان تسلیت گفته و از خداوند برایشان رحمت واسعه و برای خانواده هایشان صبر مسئلت داریم.
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی 1393/08/17 09:42:52

برادر ارجمند جناب آقای محمد رنجبر
رحلت والده گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان به ویژه جنابعالی سلامتی و صبر و اجر آرزومندیم.

"معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی"
مدیر سایت 1393/08/19 10:04:47

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای حسین رشیدی

با تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، سلامتی و صبر و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.

دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد
مدیر سایت 1393/08/19 10:11:39

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر رحلت بازنشسته گرانقدر، خادم الشهدا حسینعلی باقری را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و همکاران و بازنشستگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .

هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون بازنشستگان
مدیر سایت 1393/08/19 10:13:33

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر رحلت بازنشسته گرانقدر، خادم الشهدا محمد اسماعیل طیبان را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و همکاران و بازنشستگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .

هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون بازنشستگان
کانون اصفهان 1393/08/19 19:48:39

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر رحلت بازنشستگان گرانقدر، خادمین شهدا شادروان محمد اسماعیل طیبان و شادروان حسینعلی باقری را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و همکاران و بازنشستگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .
هیئت مدیره کانون اصفهان
کانون اصفهان 1393/08/22 23:05:22

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر رحلت بازنشسته گرانقدر، خادم الشهدا وپدرشهیدمعظم شادروان رجبعلی صفری را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و همکاران و بازنشستگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید . هیئت مدیره کانون
محمدحسن رضایتی-کانون استان ایلام 1393/09/09 14:12:23

برادر بازمشسته اقای محمد عبدی
درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت گفته برای ان مرحومه غفران الهی و بازماندگان به ویژه جنابعالی سلامتی و صبر از خداوند ارزومندیم
کانون اصفهان 1393/09/20 22:12:42

باکمال تاسف وتاثرپدرگرانقدربازنشسته محترم جناب آقای بهنام احمدی ( پدرشهیدمعظم ) ، دارفانی راوداع و به لقاءاله پیوست .
ازخداوندمنان غفران الهی و علودرجات برای آن پدرولایتی و صبرجزیل برای بازماندگان آن مرحوم رامسئلت می نمائیم . هیئت مدیره کانون شعبه اصفهان
کانون اصفهان 1393/09/21 19:36:22

« انالله واناالیه راجعون »

باکمال تاسف وتاثرپدرگرانقدربازنشسته محترم جناب آقای احمداکبری نژاد، دارفانی راوداع و به لقاءاله پیوست .
ازخداوندمنان غفران الهی و علودرجات برای آن پدرولایتی و صبرجزیل برای بازماندگان آن مرحوم رامسئلت می نمائیم . هیئت مدیره کانون شعبه اصفهان
محمدحسن رضایتی-کانون استان ایلام 1393/10/10 13:29:03

برادر محترم بازنشسته عباس شکربیگی

درگذشت مادر عزیزتان را صمیمانه تسلیت عرض مینمایم برای ان مرحومه غفران الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم از خداوند صبر ارزومندیم
کانون خوزستان 1393/10/21 10:48:45

انالله واناالیه راجعون
برادر ارجمند آقای شا محمد نوروز اصل
با ابراز نهایت تاسف وتأثر درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی وخانواده محترمتان تسلیت وتعزیت عرض نموده،از خداوند قادرمتعال غفران الهی وعلو درجات برای آن مرحومه وصبرجمیل و اجر جزیل همراه با طول عمر با عزت را برای جنابعالی وخانواده عزیزتان مسئلت می نماییم
کانون خراسان رضوی 1393/10/30 08:57:27

برادر بزرگوار جناب حاج اقای جاهدنیا عضو هیئت مدیره کانون خراسان رضوی
بانهایت تاسف درگذشت پدرگرامیتان رابه جنابعالی وخانواده محترم تسلیت گفته وبرای مرحوم غفران الهی وبرای بازماندگان صبر وشکیبایی مسئلت داریم
کانون اصفهان 1393/11/03 20:50:00

« انالله واناالیه راجعون »

باکمال تاسف وتاثرپدرگرانقدربازنشسته محترم سرکارخانم رئیسی دارفانی راوداع و به لقاءاله پیوست .
ازخداوندمنان غفران الهی و علودرجات برای آن پدرولایتی و صبرجزیل برای بازماندگان آن مرحوم رامسئلت می نمائیم . هیئت مدیره کانون شعبه اصفهان
مدیر سایت 1393/11/14 14:20:10

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر رحلت بازنشسته گرانقدر، خادم الشهدا مرحوم علی کشاورز محمدیان را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و همکاران و بازنشستگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .

هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون بازنشستگان
مهدی گلبان 1393/12/01 00:08:58

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر رحلت بازنشسته گرانقدر، خادم الشهدا مرحوم رضااصغری ازشهرشاهین شهراصفهان را به خانواده بزرگوار آن مرحوم و همکاران و بازنشستگان تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان غفران الهی و علو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل همراه با صحت و سلامت برای خانواده بزرگوارشان مسئلت می نماید .

هیأت مدیره کانون بازنشستگان شعبه اصفهان
علی جعفر خادم-کانون خوزستان 1393/12/02 08:44:55

انا لله و انا الیه راجعون
با ابراز نهایت تاسف وتاثر با خبر شدیم پدر همکار خوبمان جناب آقای حبیب اله محمدی عضو هیأت مدیره کانون استان وپدر محترم شهید دار فانی را وداع گفته اند بدینوسیله مصیبت وارده را به همکار عزیزمان جناب آقای محمدی تسلیت وتعزیت عرض نموده،از خداوند حی سبحان برای آن مرحوم رحمت وغفران الهی و برای بازماندگانش صبر جمیل واجر جزیل همراه با طول عمر با عزت مسئلت می نماییم
موری کانون خوزستان 1393/12/02 09:05:22

انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای حبیب اله محمدی
احتراما با قلبی مملو از اندوه و تاثر ارتحال جانسوز پدر گرامیتان و پدر معظم شهید را به حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خدوند منان برای آن مرحوم رحمت وغفران الهی وعلو درجات وبرای جنابعالی وسایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل همراه با طول عمر باعزت را مسئلت می نمایم
علی جعفر خادم کانون خوزستان 1393/12/12 11:22:27

إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
با ابراز تاسف وتاثر با خبر شدیم فرزند همکار بازنشسته مان جناب آقای عبدالحسین محمدیان بر اثر سانحه تصادف دار فانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافته است
با قلبی مملو از اندوه این مصیبت جانگداز را به جناب آقای محمدیان وخانواده محترمشان تسلیت وتعزیت عرض نموده، از حی سبحان رحمت وغفران الهی برای آن مرحوم و صبرجمیل و اجر جزیل را برای بازماندگانش مسئلت مینماییم
موری کانون خوزستان 1393/12/12 11:40:25

إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
همکار ارجمند جناب آقای عبدالحسین محمدیان
با ابراز نهایت تأسف وتأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت وتعزیت عرض نموده، از خداوند قادر متعال رحمت وغفران الهی برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل را برای حضرتعالی وسایر بازماندگان به همراه طول عمر با عزت مسئلت می نمایم
کانون خوزستان 1393/12/23 10:02:57

إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
همکار ارجمند جناب آقای ناصر جابری
با ابراز نهایت تأسف وتأثر در گذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت وتعزیت عرض نموده، از خداوند قادر متعال رحمت و غفران الهی برای آن مرحومه و صبر جمیل و اجر جزیل را برای حضرتعالی وسایر بازماندگان به همراه طول عمر با عزت مسئلت می نماییم