چهارشنبه 30 خرداد 1403
همایش اعضای افتخاری کانون
چاپ
 
گردهمایی اعضاء افتخاری کانون بازنشستگـان
 
به منظور برخورداری از نظرات و پیشنهادات عزیزانی که در سنوات قبل در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پست های مدیریتی و یا کارشناسی منشأ خدمت بوده و هم اکنون در سایر سازمانها مشغول به کار می باشند و ایجاد ارتباط کاری با سازمانهای محل کار فعلی آنان، با تصمیم هیت مدیره کانون حدود 30 نفر از افراد مذکور به عنوان اعضای افتخاری کانون( موضوع ماده 5 آئین نامه اجرایی کانون بازنشستگان) انتخاب و با دعوت از آنان اولین گردهمایی اعضاء افتخاری کانون در تاریخ 1390/7/10 در محل سالن جلسات ساختمان شهید رسول زاده برگزار گردید .
 
در این گردهمایی گزارشی از روند تشکیل، چالشها و عملکرد کانون و زمینه های همکاری اعضاء افتخاری در قالب کارگروه های تخصص مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.