چهارشنبه 30 خرداد 1403
تفاهم نامه کانون و معاونت فرهنگی
چاپ
تفاهم نامه معاونت فرهنگی و امور اجتماعی
 بر اساس تفاهم نامه شماره 520/830/1178 مورخ 1390/7/9 فیمابین کانون بازنشستگان و معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، نظارت بر عملکرد مؤسسات آموزشی " رزمندگان اسلام، علوی، قلم چی، گنجینه یاد و مبتکران " در سطح کشور در ارتباط با خدمات کمک آموزشی مؤسسات مذکور به داوطلبان شاهد و ایثارگر آزمون سراسری در سال تحصیلی 1391-1390 به کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار گردید.
 
متن تفاهم نامه