یکشنبه 24 تیر 1403
پیام رییس بنیاد
چاپ

پیام معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران به بازنشستگان بنیاد

سـعادت بـزرگی است، عـمر را صـرف خـدمـت به خانواده های شهدا و ایثارگران کردن و از دعای خیر ایشان توشه گرانبهای سرافرازی دنیا و عقبی اندوختن.خاطره خدمت تان را قرین آسودگی خاطر خانواده بندگان شایسته ای کردید که رحمت وجودیشان بر زندگی برکت می بخشد و رضای شهدا و ایثارگران را به ارمغان می آورد. ازاین رو نیک نامی تان به همت تعهد خالصانه و زحمات مجدانه جاودان می ماند.
بـه پاس تجلـیل ازمساعـی سرمایه های گران سنگ، تکریم از مقام بازنشستگان را برخود فرض می دانیم و قدردان زحمات جمله این بزرگواران هستیم.
از خداوند توفیق خدمت می طلبیم تا راه پر افتخار شما خادمان دیرین را ادامه دهیم.
 
مسعود زریبافان
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
آبان 1390