چهارشنبه 30 خرداد 1403
تفاهم نامه کانون و معاونت تعاون و امور اجتماعی
چاپ
بر اساس تفاهم نامه شماره 90/390 مورخ 1390/11/8 فیمابین کانون بازنشستگان و معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مقرر شده است از ظرفیتهای تخصصی و تجربی بازنشستگان بنیاد در پروژه های قابل برون سپاری معاونت تعاون اعم از فعالیتهای مددکاری و مشاوره، تهیه و پیشنهاد بسته های فرهنگی و اجرا و نظارت بر فعالیتهای آموزش خانواده استفاه گردد.
متن تفاهم نامه