چهارشنبه 30 خرداد 1403
مديران شعب کانون در استانها
چاپ

به استناد ماده 2 اساسنامه کانون " ... درصورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره، کانون می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید" و بر اساس ماده 17 اساسنامه، کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند و در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 19 اساسنامه کانون آمده است:
ماده2 – جایگاه کانون 
1/2- حوزه فعالیت کانون، سراسرکشور و مرکز اصلی آن درتهران می باشد.
2/2- کانون می تواند با موافقت وزارت کشور و رعایت شرایط زیر در استانها و یا شهرستانها شعبه یا دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
3/2- شعب و دفاتر نمایندگی در چارچوب اساسنامه و آیین نامه اجرایی کانون و دستورالعمل های صادره از سوی دفتر مرکزی کانون، فعالیت خواهند کرد.
الف ) شعبه کانون
شعبه کانون در استان هایی که بیش از 30 بازنشسته داشته باشد، تشکیل می شود.
- شعب کانون در مراکز استانها ، توسط هیأت مدیره ای متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل که با نظارت استانداری ازسوی مجامع عمومی همان شعبه برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون منصوب می شوند، اداره می گردد.
- شعب کانون دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشند که به ترتیب فوق برای مدت یک سال انتخاب و منصوب می شوند.
ب ) دفتر نمایندگی کانون
دفتر نمایندگی کانون در استان هایی که کمتر از 30 بازنشسته داشته باشد، تشکیل می شود.
- دفاتر نمایندگی کانون در مراکز استانها ، توسط هیأت مدیره ای متشکل از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل که با هماهنگی استانداری و نظارت دفتر مرکزی کانون از سوی مجامع عمومی همان دفتر نمایندگی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون منصوب می شوند، اداره می گردد.
- دفاتر نمایندگی کانون دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشند که به ترتیب فوق برای مدت یک سال انتخاب و منصوب می شوند.
با توجه به مراتب فوق  با هماهنگی وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریهای مراکز استانها نسبت به تشکیل مجمع عمومی بازنشستگان استانها برای انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس شعب کانون استانها ( و حسب مورد دفتر نمایندگی در استانهایی که کمتر از 30 نفر بازنشسته دارند) و تعیین حق عضویت و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شعب استانها با حضور نماینده استاندار یا فرماندار اقدام شده است.
 
اسامی اعضای محترم هیأت مدیره و بازرس  و شماره تلفن شعب کانون در استانها
 

ردیف

استان

رییس هیأت مدیره

نایب رییس هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره و خزانه دار

عضو هیأت مدیره (اصلی)

عضو هیأت مدیره (اصلی)

بازرس (اصلی)

تلفن دفتر کانون

1

آذربایجان شرقی

حمیدعلی اصغری دانش

حسن لطفی

محمد شیخ زاده

احمد نجفیان اقبال

محمدعلی عبدلی فاضل

عیسی نورپورآقباش

0411- 5551699

2

آذربایجان غربی

ولی صدقی

جواد بدلی

جواد شجاعی راد

فتاح معروفی اقدم

شهلا قائم پناه

عربعلی فرنود فر

0441-3861036

3

اردبیل

صادق آذری

حسین قربانی

داور آقاجانی

طالب بیگ زاده

فضل اله شفیعی

غلام علی بابازاده

0451-3334184

4

اصفهان

هاشم لشنی

مهدی گلبان

سیدعلی حجازی

ابوطالب ملکوتی

سیدحسین برزانی

رضا زارع جعفری

0311-2366012

5

البرز

ولی الله بختیاری

علی اصغر زرعکانی

تقی پورحسن  

بیت الله پناهی

مهوش جمالی نژاد

انعام علی علی پور

0263-2523895

6

ایلام

محمد تقی نوری نژاد

محمد حسن رضایتی

عباس کوچی نیا

0

0

صید علی تکتاز

0841-2228225

7

بوشهر

عبدالدائم خلیفاتی

شاپور مجاهدی

سید یحیی مجاهدی

0

0

حسین وزیری

0771-2523564

8

تهران بزرگ

فریدون علیا

حمید رضا حسینی

عباس فتاحی

مهر علی دستجردی

فرشته جلالی

محسن لورایی

021-88842245

9

چهار محال بختیاری

رضا واحدی

رضا شامحمدی

اصغر نصر

هیبت اله فلاح پور

حسین غفاری

سیداسداله حسینی

0381-3350850

10

خراسان جنوبی

پطرس صادقی

سعید پاسبان

0

سید ابراهیم امیرآبادی زاده

0

محمد آرام

0561-4432161-2

11

خراسان رضوی

محمد قمی مقدم

مجتبی لبافچی

علی سحابی

غلامعلی جاهد نیا

علی محمد مداح

سید مجتبی هاشمی نسب

0511-60919901

12

خراسان شمالی

علی نیستانی

محمدرضا منزوی مایوان

علیرضا عربشاهی

عیدمحمد نعیمی

علی محمدزاده

یزدان نیازی

0584-2259435

13

خوزستان

علی جعفر خادم

شاپور همتیان چهارده چریک

سید محمد نوری

مصطفی پور رکنی

عبدالعلی محمدی راد

حبیب الله محمدی

0611-3764499

14

زنجان

محمود فرخی

سلیمان محمدی

عیسی شقاشی

حسینعلی حیدری

هادی هیبتی

احمد بیگدلی

0341-4200955

15

سمنان

مرتضی ارغان 

رحیم یحیائی 

ابوالقاسم میر حاج

 سید احمد محمدی

سیاوش نظری 

 ناصر عابدی

 0233-3326058

16

سیستان و بلوچستان

عباس ناروئی

ابراهیم شیخ

0

عباس ریگی ساده

0

احمد نهتانی

0541-3235697-8

17

شرق تهران

 

 

 

 

 

 

 

18

فارس

سید توکل کریمیان

مظفر مختاری

ابراهیم مفتاحی

سید علی اکبر منظمی

علی اصغر نظری

قاسم طاهریان

0711-33673670

19

قزوین

 محمدعلی عسگری

 غلامحسین بهرامپور

سیدعلی اکبر فاطمی راد 

 محمدباقر ناصح فر

 آیت اله تقوی مجد

 منوچهر زارعی

0281-3332585

20

قم

محمدرضا براتی

حسن جمشیدی

نادعلی صفائی

سیدجعفر رضوی نژاد

غلامرضا پوریزدی

حسین دوستدار

0251-

21

کردستان

 غلامحسین مرادخانی

 

 

 

 

 

 

22

کرمان

محمد رنجبر

ابراهیم میرزائی

علیرضا فلاح

محمود توکلی

مجید قاسم زاده

محمد زارع

0341-2116454

23

کرمانشاه

حسین رضوان مدنی

شاپور فیلی زاده

حسین سرپلی

رضا احسانی

فضل الله خدامرادی

سید مجتبی موسوی

0831-8258832

24

کهکیلویه و بویر احمد

سید خداداد اسماعیل نژاد

محمد علی فتحی

ابراهیم کاویانی

سیدمصطفی زینی پور

رضا بهرام پور

 محمود بیرونی

0741-2224820

25

گلستان

حسن روان

محمد رضا ایزد

مسلم کرد جزی

سید طاهر حسینی

رضا سعدی

عباس زارع

0171-228531

26

گیلان

عبدالرسول مستان آبادی

جمشید مجاور شیخان

غلامحسین پیله ور

احمد تیغ نورد

حسن رمضانی

جمشید کشاورز

0131-5557993

27

لرستان

مرتضی سپهوند

علیرضا پزشکپور

شیرمحمد سعیدپور

فتح الله احمدی

محمد حسن ملکشاهی

صمد مرادی

0661-3234317

28

مازندران

احمد داداشی

امین کاکوئی

سید حسن میرزاذه

رحمت شفیعی

قاسمعلی دهقانیان

شعبانعلی نصیری

 

29

مرکزی

علی احمدی

فضل اله تکلو

محمدتقی جمشیدی

قدرت اله نوری

حسن جعفری

غلامعباس مهاجرانی

0861-2248070

30

هرمزگان

جعفر بدوی

 مرتضی انصاری

جماله صادقی 

 

 

 غلامرضا شایقی

 

31

همدان

محسن اسدیار

حجت اله ایزدی

امیر کرمی

مرتضی بهرامی

داریوش صادقی

سیدمصطفی خسروی

0811-8268095

32

یزد

سید محمد فقیه خراسانی

محمدرسول شجاعی

محمدتقی میرجلیلی

اکبر سالاری

حسن جوکار

احمد علی لباف

0351-62491111