چهارشنبه 2 خرداد 1403
مديريت محتوا
چاپ
در مجمع عمومی فوق العاده - نوبت دوم که در تاریخ 1401/07/27 با حضور 120 نفر از اعضاء در نمازخانه بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد ، ماده 2 اساسنامه کانون در مورد تغییر آدرس محل کانون به تصویب رسید و ماده 2 اساسنامه کانون به شرح زیر اصلاح شد:
 
 

اصلاح ماده 2 اساسنامه :

محل : مرکز اصلی این کانون در شهر تهران به نشانی: شهر تهران، محله انقلاب-فلسطین، کوچه شهید فرهاد خادم، خیابان شهید مهرداد روانمهر، پلاک 22 طبقه 3 کد پستی ۱۳۱۵۸۶۴۸۱۴ واقع است. هیأت مدیره می تواند مرکز اصلی کانون را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای کشور شعبه ، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.