دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
معرفی کانون
 
 
تاریخچه تأسیس کانون
 
در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و بازنشسته شدن حدود 1200 نفر  از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان سال 1387 ، به همت گروهی از بازنشستگان مذکور، نسبت به تشکیل هیأت مؤسس کانون بازنشستگان (شامل شانزده نفر از بازنشستگان ستاد مرکز و استانها به شرح زیر) اقدام و با پیگیری هیأت مؤسس، مجوز تأسیس کانون صنفی بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران در آبان 1388 از سوی کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها " وزارت کشور " صادر گردید.
 
اسامی هیأت مؤسس کانون:
 
ردیف
 نام و نام خانوادگی
محل خدمت
1
 احمد موسیوند
دفتر مرکزی بنیاد
2
 هادی قلم نویسدفتر مرکزی بنیاد
3
 محمود درخشاندفتر مرکزی بنیاد
4
 حمید باقر زادهدفتر مرکزی بنیاد
5
محمد داداش پور - مرحوم
دفتر مرکزی بنیاد
6
برهان کرم الهی
دفتر مرکزی بنیاد
7
محمدعلی ناصری
دفتر مرکزی بنیاد
8
احمد رضا خوزانی
دفتر مرکزی بنیاد
9
مرتضی محبی
دفتر مرکزی بنیاد
10
محسن لورایی
سازمان تهران بزرگ
11
مجتبی لبافچی
استان خراسان رضوی
12
کرم رضا گودرزی
ستان مازندران
13
محمدعلی عسگری
استان قزوین
14
حسین زاهد
استان گیلان
15
مرتضی ارغان
استان سمنان
16
غلامحسین میر مجربیان
استان اصفهان
 
 متعاقباً با تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انتخاب هیأت مدیره و بازرس در آذر ماه 1388 پروانه فعالیت کانون به شماره 42.2.495.الف در خرداد ماه 1389 توسط وزارت کشور صادر و از آن تاریخ بر اساس اساسنامه مصوب وزارت کشور، کانون بازنشستگان به صورت تشکل صنفی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی برای ارایه خدمات فرهنگی و تأمین نیازمندی های اجتماعی و معیشتی بازنشستگان بنیاد، فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.
 
در ضمن این کانون "به عنوان مؤسسه غیر تجاری" به شماره ثبت 35610 و شناسه ملی 14004781575 در تاریخ 1393.12.16 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.