چهارشنبه 30 خرداد 1403
اولین همایش رؤسای شعب استانها
چاپ
اولین همایش رؤسای شعب کانون استانها
 
اولین همایش رؤسای کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها در تاریخ 1390/2/21 در تهران ـ سالن اجتماعات شهید رسول زاده برگزارشد.در این همایش که با هدف آشنایی رؤسای کانون استانها با یکدیگر و تبادل تجاب استانها و نیز توجیه عمومی شعب کانون استانها در خصوص فعالیتهای کانون و شرکت افق مهر برگزار گردید، مستندات مربوط به کانون و شرکت همت گستران افق مهر (وابسته به کانون) در اختیار حاضرین قرار گرفت.
 
آقای مهندس امینی معاون محترم توسعه مدیریت بنیاد و آقای ابطحی میر کل محترم توسعه منابع انسانی بنیاد با حضور در این همایش و ایراد سخنرانی آماگی خود را برای حمایت از کانون و بازنشستگان اعلام نمودند.
 
در این همایش آقای لبافچی از کانون بنیاد استان خراسان رضوی در ارتباط با سهام زمین وکیل آباد مشهد و آقایان نصیری و مختاری پور از کانون استان اصفهان در مورد تجارب موفق شرکت پویاگران پردیس اصفهان و آقای اسماعیل نژاد از کانون استان کهکیلویه و بویر احمد در مورد مراحل پیگیری اصلاح حکم بازنشستگی تأمین اجتماعی از طریق دیوان عالت اداری گزارش مبسوطی ارائه نموده و  حاضرین در مورد موضوعات مربوط به کانون به بحث و تبادل نظر پرداختند.