چهارشنبه 30 خرداد 1403
مديريت محتوا
چاپ
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران - عملکرد سال 1399
 
با توجه به محدودیت های اپیدمی کرونا نسبت به برگزاری مجمع عمومی به صورت غیر حضوری در روزهای ششم تا هشتم آذر ماه 1400 اقدام شد که تعداد ۲۱۹ نفر از اعضای دفتر مرکزی کانون ، با ثبت آراء خود در سامانه " پرس لاین" در مجمع مجازی شرکت نمودند که بیشترین میزان مشارکت نسبت به مجامع حضوری سالهای قبل می باشد. 
 
 
با برگزاری موفق مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) به صورت غیرحضوری ، جلسه هیأت رئیسه مجمع شامل: آقای سید حسن مؤذنی (رییس مجمع) و آقایان محمدحسین برنگی و غلامرضا سروش (ناظرین) و آقای محرمعلی عسگری (منشی) با حضور تعدادی از اعضای گرامی، رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ در دفتر کانون برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی ابعاد امنیتی سامانه مجمع، نتایج آرای شرکت کنندگان در مجمع مجازی با استفاده از گزارشات سامانه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
بر اساس گزارشات سیستم ۲۱۹ نفر در نوبت دوم با ثبت آراء خود در مجمع مجازی شرکت نمودند که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد :
۱ - تصویب عملکرد سال ۱۳۹۹
۲ - افزایش عضویت از ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (از سال ۱۴۰۱)
۳ - انتخاب آقای حسین قربانی فر به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید ایوب میگونی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰
بدینوسیله از مشارکت نسبتأ بالا و بی نظیر اعضای محترم در مجمع مجازی (نوبت دوم) قدردانی شده و گزارش دریافتی از سامانه شامل تعداد و درصد آرای مأخوزه به شرح زیر اعلام می گردد.
 
۱. تصویب عملکرد سال 1399
 
۲. موافقت با افزایش حق عضویت کانون (از سال 1401)
 
۳. آراء داوطلبین بازرسی