سه شنبه 5 بهمن 1400
ارتباط با ما
کانون بازنشستگان بنیادشهید و امور ایثارگران
دارای پروانه فعالیت شماره 42.2.495.الف مورخ 1389.04.09 ( از وزارت کشور )
شماره ثبت: 35610 تاریخ ثبت: 1393.12.16 شناسه ملی: 14004781575
 
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، خیابان شهید برفروشان، پلاک ۲۰
کد پستی: 
تلفن و دورنگار :   86074038 و 86074110
پست الکترونیک:info@kanoonbonyad.ir
وب سایت: www.kanoonbonyad.ir
 
صندوق نظرات و پیشنهادات - ارسال نامه الکترونیک
 
گيرنده :
فرستنده :
تلفن :  
موبایل :  
پست الکترونيکي :    
موضوع :  
متن :
نوع :
پیوست :