چهارشنبه 30 خرداد 1403
گزارش فعالیتهای کانون
رییس هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیتهای کانون را تشریح کرد 
بازنشستگان بنیاد‌شهید و امورایثاگران، سرمایه های با ارزشی هستند که دارای تجارب و تخصصهای گوناگونی در زمینه های مختلف می باشند و کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثاگران برای حضور مؤثر آنها در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای اجرای برنامه های برون سپاری شده بنیاد شهید و امور ایثاگران و سایر سازمانها تلاش می کند.
 آقای هادی قلم نویس رییس هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تشریح عملکرد کانون اعلام کرد: با توجه به بازنشستگی حدود 1200 نفر از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان سال 1387 ، تعدادی از بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران  در اوایل سال 1388 نسبت به تشکیل هیأت مؤسس کانون بازنشستگان اقدام کردند  ، هیأت مؤسس 15 نفره شامل 8 همکار بازنشسته ستاد مرکز و 7 بازنشسته استانهای مختلف با پی گیری از طریق کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها "وزارت کشور" مجوز تأسیس کانون را اخذ نمودند.

قلم نویس با اشاره به تشکیل مجمع عمومی هیأت مؤسس و انجام انتخابات تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون در آذر 1388، افزود: پروانه فعالیت کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تیرماه سال 1389 از طرف وزارت کشور صادر شد و کانون براساس اساسنامه مصوب وزارت کشور به صورت تشکلی صنفی و غیرانتفاعی برای ارائه خدمات فرهنگی و تلاش برای رفع نیازمندی های اجتماعی و معیشتی همکاران بازنشسته عضو کانون فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران که دارای حکم بازنشستگی از بنیاد هستند با پرداخت حق عضویت سالانه، به عضویت این کانون در می آیند ، گفت: بودجه کانون از طریق حق عضویت سالانه اعضاء و جذب کمک بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر سازمان ها و گروه ها و درآمد فعالیت های کانون تأمین می شود.

قلم نویس دیگر فعالیت ها و اقدامات کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران را به شرح زیر بر شمرد:

اقدامات ساختاری:

1- تأسیس شعب کانون در استانها (در استانها با نظارت نماینده استانداری یا فرمانداری ، مجمع عمومی برگزار و با انتخاب هیأت مدیره و بازرس، شعبه کانون تأسیس شده است)

2- تأسیس "شرکت همت گستران افق مهر(سهامی خاص)" در مهرماه 1389 ترکیب سهامداران: کانون 96% ، تعاونی مصرف کارکنان بنیاد 2% و تعاونی مسکن کارکنان بنیاد 2%

3- تأسیس دفاتر نمایندگی شرکت افق مهر در استانها

4- تشکیل 12 کارگروه های تخصصی در آبان ماه 1389 ، متعاقباً تعدادی از کارگروه ها ادغام و در قالب هفت کارگروه: 1-فرهنگی، پژوهشی و گردشگری 2-مالی و سرمایه گذاری 3-پشتیبانی 4-عمران و مسکن 5-حقوقی 6-تربیت بدنی 7-روابط عمومی و همیاریها ، سازماندهی شده اند.

5- راه اندازی سیستم پیام کوتاه
 
6- انتشار نشریه داخلی کانون (همگام) ، با حمایت سازمان سیاحتی و زیارتی کوثر
 
7- راه اندازی سایت اینترنتی کانون
 
تدوین آیین نامه ها و دستورالعملها

1- آیین نامه اجرایی کانون (مصوب وزارت کشور)

2- آیین نامه صندوق اعتبار وسرمایه گذاری کانون

3- آیین نامه تأسیس شعب شرکت افق مهر

4- دستورالعمل تأسیس وفعالیت کارگروه های تخصصی کانون

5- تدوین پیش نویس آیین نامه حفظ کرامت وتأمین معیشت بازنشستگان (در حال بررسی در کمیته کاری متشکل از نمایندگان کانون، اداره کل توسعه منابع انسانی و دفتر تحول و نوسازی سازمانی بنیاد)
 
برنامه ها و فعالیتهای اجرا شده
 
1- برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان و مجمع عمومی (در روز خانواده و تکریم بازنشستگان – بیست و پنجم ذی الحجه) در سال 1388 و 1389 و 1390 و 1391 و 1392 و 1393

2- صدور کارت شناسایی اعضاء کانون ( تا کنون برای حدود 2.500 نفر کارت صادر شده است)

3- تشکیل صندوق اعتبار و سرمایه گذاری کانون

4- تبادل تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران برای پرداخت وام قرض الحسنه 2 تا 5 میلیون تومانی به اعضاء

5- تبادل تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه رسالت برای پرداخت وام قرض الحسنه 3 تا 20 میلیون تومانی به اعضاء
 
6- اخذ مجوز فعالیت در زمینه امور اداری و خدماتی از اداره کار توسط شرکت همت گستران افق مهر (متعلق به کانون)

7- شرکت در مناقصات متعدد بنیاد و سایر سازمانها توسط شرکت افق مهر ( در سال 1390 شرکت افق مهر در مناقصه خدمات و مخابرات بنیا شهید و امور ایثارگران برنده شده و قرارداد منعقد نموده است)

8- انجام پروژه تعمیر و بازسازی مجتمع شهید علی اکبری رامسر (متعلق به بنیاد) توسط شرکت افق مهر

9- اجرای پروژه آموزش حدود 300 نفر از معتمدین معین تهران بزرگ در مشهد (توسط کارگروه فرهنگی کانون)

10- انعقاد قرارداد با معاونت فرهنگی بنیاد برای نظارت بر قراردادهای مؤسسات آموزشی (رزمندگان اسلام ، قلم چی و ...)

11- تعامل با بنیاد و شرکتهای بیمه درخصوص بیمه مکمل بازنشستگان و افراد تحت تکفل ( با امکان پرداخت اقساطی حق بیمه)

12- ارائه خدمات حقوقی (تنظیم دادخواست و تحویل مستندات مربوط به مطالبه حقوق قانونی سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد) جهت ارائه به دیوان عدالت اداری (تا کنون تعداد قابل توجهی رأی به نفع بازنشستگان از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است)

13- پیگیری ابلاغ قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان (کمک هزینه ازدواج وفوت ) بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان به بنیاد و شعب کانون استانها

وی با اشاره به اقدامات و فعالیت های فرهنگی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: عیادت از بازنشستگان بیمار و پیگیری مشکلات آنان توسط کارگروه روابط عمومی و همیاریها ، زمینه سازی برای اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی و سیاحتی با استفاده از امکانات و خدمات دستگاه های مختلف "مانند تنظیم تفاهم نامه با سازمان فرهنگی و سیاحتی کوثر (وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران) برای استفاده از تخفیفات آن سازمان در قبال ارائه کارت شناسایی کانون" ، از جمله اقدامات فرهنگی کانون می باشد.

قلم نویس با اشاره به سیاست های کلی نظام در حوزه اداری گفت:

براساس بند 8 سیاست های کلی نظام اداری، مبنی بر "حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها "وزارت خانه ها و سازمان ها موظف شده اند برای استفاده از ظرفیتهای فکری و اجرایی بازنشستگان و کمک به برطرف کردن نیازمندیهای آنان برنامه ریزی کنند و این امر در بخشنامه رویکرد سیاستهای سال 1389 که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران صادر شده نیز مورد تأکید قرار گرفته و ما انتظار داریم این اهداف در بنیاد عملیاتی شوند.