سه شنبه 5 بهمن 1400
مجمع عمومی سال 1389

جلسه مجمع عمومی عادی سال 1389
 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صنفی بازنشستگان برای تصویب عملکرد سال 1388 و انتخاب بازرس و تصمیم گیری در مورد پیشنهاد های هیأت مدیره، در تاریخ 1389/9/12 در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی شاهد (شهرک فجر) با نظارت نماینده وزارت کشور برگزار گردید.
 
 در این جلسه پس از انتخاب هیأت رییسه مجمع، آقای قربانی فر (بازرس کانون) گزارش بازرسی کانون در سال 1388 را ارائه نموده و آقای قلم نویس رییس هیأت مدیره، عملکرد کانون در سال 1388 را تشریح و پیشنهادات هیأت مدیره را ارائه نمودند و پس از اظهار نظر اعضاء، رأی گیری بعمل آمده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 
مصوبات مجمع عمومی مورخ 1389/9/12 
1- تصویب عملکرد سال 1388
2- انتخاب بازرس به شرح زیر:
بازرس اصلی: آقای حسین قربانی فر
بازرس علی البدل: آقای محمد علی ناصری
3- تعیین حق عضویت سالانه به مبلغ 500,000 ریال
4- تشکیل صندوق اعتبار کانون با سپرده گذاری 6 میلیون ریال توسط هر یک از اعضاء
5- انتقال پس انداز بازنشستگان دفتر مرکزی از صندوق اعتبار کارکنان بنیاد به صندوق اعتبار کانون
 
لازم به ذکر است که همزمان با مراسم مذکور که بر اساس اساسنامه کانون در روز 25 ذی الحجه و مقارن با روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شد، مراسم تکریم بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با حضور بازنشستگان عزیز و تعدادی از مسئولین محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط دفتر مرکزی کانون بازنشستگان بر گزار گردید.