یکشنبه 24 تیر 1403
مديريت محتوا
چاپ
 
 
 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده - نوبت دوم در تاریخ 1401/07/27 با حضور 120 نفر از اعضاء در نمازخانه بنیاد شهید و امور ایثارگران با نظارت نماینده وزارت کشور برگزار شد .
در این جلسه پس از انتخاب هیأت رییسه و ارائه گزارش بازرسی توسط آقای حسین قربانی فر و ارائه گزارش هیأت مدیره توسط آقای هادی قلم نویس ، عملکرد و صورتهای مالی 1400 به تصویب رسید و با انجام انتخابات ، اعضای جدید هیأت مدیره برای مدت سه سال و بازرس برای سال مالی 1401 انتخاب شدند.
 
 

نتیجه انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس کانون بازنشستگان کانون مرکز در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ با حضور نماینده وزارت کشور:

جمع کل شرکت کنندگان: ۱۲۰ نفر

اعضا انتخاب شده هیأت مدیره آقایان :

1- عباس توکلی                           ۹۳ رأی

2 - محمد رضا امیر حسینی             ۸۹ رأی

3- حسین قربانی فر                       ۸۷ رأی

4- مصطفی حکمت دان                   ۷۰ رأی

5 غلام اصغر شکاری                      ۷۰ رأی

اعضای علی البدل هئیت مدیره آقایان:

فرشاد محمدی                               ۴۷ رأی

منصور لزر غلامی                            ۳۳ رأی

بازرس اصلی:

آقای سید حسین حسینی                ۵۵ رأی

بازرس علی البدل:

آقای منوچهر ملک محمدی                ۵۵ رأی

 با توجه به تساوی آرای آقای سید حسین حسینی و آقای منوچهر ملک محمدی ، با توافق آنها بازرس اصلی و علی البدل تعیین شدند.