چهارشنبه 30 خرداد 1403
مجمع عمومی عادی سال 1395
چاپ
مجمع عمومی عادی سالیانه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه کانون در تاریخ 1395/3/31 در سالن مرکز فرهنگی سیدالشهداء با دستور جلسه به شرح زیر برگزار گردید

- گزارش بازرس و هیأت مدیره در مورد عملکرد سال 1394
- تصویب عملکرد و ترازنامه سال مالی 1394
- انتخاب بازرس
- تعیین حق عضویت
آیین نامه صندوق قرض الحسنه کانون
در این جلسه پس از انتخاب هیأت رییسه مجمع، بازرس کانون ( آقای بهرام جمشیدی) گزارش بازرسی عملکرد سال 1394 کانون را ارائه نمودند.
سپس آقای محمدرضا امیرحسینی رییس هیأت مدیره کانون گزارش هیأت مدیره را درمورد فعالیت های سال 1394 کانون ارایه نمودند. .
مصوبات:
- عملکرد و ترازنامه سال مالی منتهی به 1394/12/29به تصویب رسید.
- آقای بهرام جمشیدی به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالوهاب عرف زاده به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب شدند.
- حق عضویت سالانه به مبلغ 500.000 ریال تعیین گردید.
آیین نامه صندوق قرض الحسنه کانون تصویب شد. 
در پایان از حاضرین به صرف افطاری پذیرایی گردید.
لازم به ذکر است که جناب آقای رنجبر مشاورمهندس میرمرادی معاون محترم توسعه مدیریت ، مدیران کل محترم برنامه و بودجه ، امور مالی و ذیحسابی و نماینده مدیر کل توسعه منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع بازنشستگان حضور یافتند.