سه شنبه 18 مرداد 1401
مجمع عمومی فوق العاده سال 1391
چاپ

برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون
 
 به منظور تصویب تغییرات اساسنامه کانون ( بر اساس تغییرات مورد نظر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ) ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1391/8/20 همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان در  مرکز فرهنگی سید الشهداء واقع در تهران خیابان شهید مفتح پایین تر از میدان هفتم تیر برگزار  گردید.
 
در این جلسه که با حضور نماینده وزارت کشور برگزارشد ، اساسنامه کانون براساس تغییرات اعلامی از سوی وزارت کشور ، اصلاح شد.