چهارشنبه 30 خرداد 1403
مجمع عمومی عادی سال 1396
چاپ
 

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون در تاریخ 1396/4/27در سالن مرکز فرهنگی سیدالشهداء بادستور جلسه به شرح زیر برگزار گردید

- گزارش بازرس و هیأت مدیره در مورد عملکرد سال 1395
- تصویب عملکرد و ترازنامه سال 1395
- انتخاب بازرس
- تعیین حق عضویت 
- اصلاح آیین نامه صندوق قرض الحسنه 

در این جلسه پس از انتخاب هیأت رییسه مجمع،آقای برنگی به نمایندگی از بازرس کانون ( آقای بهرام جمشیدی) گزارش بازرسی عملکرد سال 1395 کانون را ارائه نمودند.
سپس آقای محمد رضا امیرحسینی مدیر عامل و رییس هیأت مدیره کانون گزارش هیأت مدیره وفعالیت های انجام شده در مورد ب-پام، فعالیت های اقتصادی و رفاهی خرید ساختمان کانون بابیست درصد تخفیف قیمت کارشناسی و تاسیس صندوق قرض الحسنه ارائه نمودند .
مصوبات:
- عملکرد و ترازنامه سال مالی منتهی به 1395/12/29 به تصویب رسید.
- آقای عبدالوهاب عارف زاده به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام جمشیدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396انتخاب شدند.
- حق عضویت سالانه به مبلغ 500.000 ریال تعیین گردید.
- حق عضویت صندوق 4000.000 ریال وسقف وام 50.000.000 ریال تعیین گردید.
در پایان از حاضرین به صرف آب میوه وکیک پذیرایی گردید.
لازم به ذکر است که جناب آقای علی اکبری مدیر عامل شرکت شاهد ،  و نماینده مدیر کل توسعه منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع بازنشستگان حضور یافتند.