چهارشنبه 30 خرداد 1403
پرداخت وام قرض الحسنه
با توجه به تأسیس صندوق اعتبار کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به انتخاب بانک عامل (بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت ) برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اعضاء محترم صندوق اقدام گردید.
 
وام  بانک قرض الحسنه مهر ایران:
 به موجب تفاهم نامه فیمابین کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره 90/3000/1504  مورخ 1390/2/19 ، تاپایان سال 1390 به 120 نفر از اعضاء محترم دفتر مرکزی کانون تسهیلات قرض الحسنه 20 میلون ریالی با کارمزد 4 درصد و دوره بازپرداخت 24 ماهه پراخت شد. (بر اساس الحاقیه مورخ 1390/9/28 مبلغ وام تا سقف 100 میلیون ریال و دوره بازپراخت تا 60 ماه افزایش یافت).
 
لازم به ذکر است که 50 درصد منابع توسط کانون و 50 درصد مابقی توسط بانک تأمین گردید.
 
وام بانک قرض الحسنه رسالت:
بر اساس تفاهم نامه مبادله شده فیمابین کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک قرض الحسنه رسالت، پرداخت وام قرض الحسنه از اوایل سال 1394 شروع می شود.

متقاضیان عضو کانون که تا کنون از طریق کانون بازنشستگان بنیاد از تسهیلات قرض الحسنه استفاده نکرده اند، در صورت افزایش سپرده خود نزد کانون به 10 میلیون ریال، می توانند از وام قرض الحسنه 30 میلیون ریالی با کارمزد 2% در اقساط 15 ماهه برخوردار شوند.

وام قرض الحسنه مذکور با افزایش سپرده گذاری، تا سقف 200 میلیون ریال با کارمزد 2% و دوره بازپرداخت 60 ماهه قابل افزایش می باشد که امید است با جذب منابع مالی بیشتر از سوی کانون، این امکان در سال های آینده فراهم گردد.