چهارشنبه 30 خرداد 1403
مديريت محتوا
چاپ
برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (به طور فوق العاده)1398
 
در مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) مورخ 1398/07/01 استعفای اعضای هیأت مدیره به تصویب رسید و هیأت مدیره جدید و بازرس انتخاب شدند
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (به طور فوق العاده) دفتر مرکزی کانون با دستور جلسه: گزارش بازرس، گزارش هیأت مدیره، بررسی و تصویب عملکرد و ترازنامه سال مالی منتهی به 1397.12.29، طرح استعفای اعضای هیأت مدیره، انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره و بازرس ، با حضور اعضای کانون و نماینده وزارت کشور (آقای پیش بین) در روز دوشنبه 1398.07.01 در محل سالن فردوسی واقع در تهران خیابان شهید نجات الهی نبش خیابان ورشو تشکیل شد.
در ابتدای جلسه با انتخاب هیأت رییسه شامل: آقای مؤذنی(رییس) آقای سروش و آقای غلامی (ناظرین) و آقای وصولی پور(منشی) جلسه وارد دستور کار شد.
جناب آقای فرامرز تقی خانی بازرس کانون ، گزارش بازرسی را ارائه نمودند.
سپس آقای محمدرضا امیرحسینی رییس هیأت مدیره کانون ، گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال 1397 کانون را ارائه نمودند
در ادامه با انجام رأی گیری در موارد ذیل تصمیم گیری شد:
1. استعفای اعضای هیأت مدیره به تصویب رسید.
2. عملکرد و ترازنامه سال مالی منتهی به 1397.12.29 به تصویب نرسید.
3. اعضای هیأت مدیره و بازرس به شرح زیر انتخاب شدند:
 
تعداد حاضرین 156 نفر
کل آراء مأخوذه : 155 رأی

نتیجه رأی گیری انتخاب اعضای هیأت مدیره
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

سمت

1

آقای هادی قلم نویس

128

عضو اصلی

2

آقای علی محمد فرحزاد

116

عضو اصلی

3

آقای حسین میرآبادی

91

عضو اصلی

4

آقای یوسفعلی شکری

80

عضو اصلی

5

آقای حبیب عابدی

75

عضو اصلی

6

آقای امیربهنام جوشقانی

65

عضو علی البدل

7

آقای محمد رضا امیر حسینی

43

عضو علی البدل

 
نتیجه رأی گیری انتخاب بازرس

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

سمت

1

آقای حسین قربانی فر

83

بازرس اصلی

2

آقای فرامرز تقی خانی

 36

بازرس علی البدل