شنبه 20 خرداد 1402
بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و حوادث

بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث 
در قالب قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث، فی مابین بنیاد شهید و امورایثارگران و شرکت های بیمه، از طریق کانون بازنشستگان نسبت به پوشش بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان با امکان پرداخت اقساطی حق بیمه، اقدام می گردد.