چهارشنبه 12 مهر 1402
معرفی شرکت همت گستران افق مهر

معرفی شرکت همت گستران افق مهر

وابسته به کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران

به منظور رفع موانع قانونی برای ورود به فعالیتهای انتفاعی، نسبت به تأسیس شرکت همت گستران افق مهر (سهامی خاص) با ترکیب سهامداران 96 درصد کانون بازنشستگان بنیاد، 2 درصد شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد، 2 درصد شرکت تعاونی مسکن کارکنان اقدام شده است.

 

این شرکت در تاریخ 1389/6/29  تحت شماره 384942 و شناسه ملی 10320350397 در اداره کل ثبت شرکت و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و برابر اساسنامه مصوب جلسه 1389/5/17  مجمع عمومی مؤسس، فعالیت می کند.

 

 موضوع شرکت :

بر اساس ماده 2 اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

1.     مشارکت در سرمایه گذاری و فعالیتهای تولیدی توزیعی داخلی و خارجی

2.     اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات مال و اعتباری داخلی و خارجی

3.     شرکت در مناقصه های  و مزایده های داخلی و خارجی عقد قرارداد  با   وزارتخانه ها و سازمانها  و نهادها   و ادارات  و شرکتهای   دولتی  و  خصوصی

4.     اعطای و یا اخذ نمایندگی از و به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور

5.     اکتشاف و بهره برداری از معادن زیر زمینی و روزمینی پس از اخذ مجوزهای لازم

6.     خرید و فروش صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز

7.     انجام کلیه فعالیتهای  مربوط به خدمات اداری ( تایپ و تکثیر  (

8.     انجام  امور تجهیزات انفورماتیک در زمینه اتوماسیون اداری در وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و شرکتها

9.     فعالیت در امورمربوط به تعمیرات و باز سازی ساختمان و ابنیه

10. تأمین و نگهداری فضای سبز

11. نگهداری تأسیسات مکانیکی الکترونیکی

12. نگهداری تجهیزات سیستمهای مخابرات

13. فعالیت در امور مربوط به طبخ و توزیع  غذا  پذیرایی  و  نظافت

14. ارائه خدمات پذیرایی  از مجالس ( همایش ها  سمینارها  و عروسی و (...

15. انجام فعالیتهای مطالعاتی پژوهشی و مشاوره ای در ارتباط با موضوع

16. فعالیت مشارکت درساخت تالار و سالن های پذیرایی

17. انجام فعالیتهای  فرهنگی  ، تبلیغاتی ، آموزشی

18. انجام فعالیتهای ورزشی اردوئی و گردشگری

19. انجام فعالیتهای مالی شامل حسابداری

20. انجام فعالیتهای مربوط به پایش سلامت کارکنان پس از اخذ مجوزهای لازم

ساختار سازمانی:

شرکت توسط هیأت مدیره ای متشکل از پنج نفر که  به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت دو سال انتخاب می شوند، و مدیر عامل منتخب هیأت مدیره اداره  می گردد.

در ضمن شرکت دارای یک نفر بازرس می باشد که بوسیله مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می گردد.

 

نمایندگی شرکت، در مراکز تمامی استانها تشکیل شده و در چارچوب اختیارات تفویضی، امور شرکت رادر سطح استان مدیریت و اجرا می نمایند.

 

ساختار سازمانی شرکت همت گستران افق مهر: