چهارشنبه 30 خرداد 1403
راهنمای ارسال اخبار کانون استانها
با توجه به ضرورت اطلاع رسانی کانون استانها به اعضاء خود و سایر مخاطبان و لزوم مشارکت مستقیم شعب کانون در تولید و انتشار این اخبار، بخش اخبار شعب استانی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران راه اندازی شده است .
ورود و به روز رسانی این اخبار توسط شعب کانون استانها انجام می شود . لذا مدیران کانون استانها برای اخذ مجوز و آموزش ، ضمن ارسال درخواست از طریق صفحه ارتباط با ما ، با مدیر سایت تماس بگیرند.
نام کاربری و رمز عبور و راهنمای ورود اخبار به آدرس پست الکترونیکی مدیران کانون استانها که در درخواست خود درج می نمایند، ارسال خواهد شد.
 
اخبار شعب استانی کانون