یکشنبه 24 تیر 1403
مدیران شرکت افق مهر

مدیران شرکت (دفتر مرکزی):

 
حسینعلی نظری ارم ساداتی
 
 
 
 
 
 
مدیر عامل
 
 
 
 
 
جعفر علی اکبری
نماینده کانون بازنشستگان بنیاد
 
 
 
 
رییس هیأت مدیره
 
 
 
علی اکبر غلامی
نماینده تعاونی مصرف بنیاد
 
 
 
  
 
 
عضو هیأت مدیره
 
 
 
 
 
 
 علی محمد فرحزاد
 
 
 
 
 
 
 نایب رییس هیأت مدیره
 
 
 
 
 
 
  محمود درخشان
 
 
 
 
 
 
 عضو هیأت مدیره
 
 
 
 
 
 
 
 هادی قلم نویس
نماینده تعاونی مسکن بنیاد
 
 
 
 
 
عضو هیأت مدیره
 
 
 
 
 
 
 حسین قربانی فر
 
 
 
 
 
بازرس اصلی
          
 
 
 
 
 
 الهیار قجاوند بازرس علی البدل