سه شنبه 29 مهر 1399
مدیران شرکت افق مهر

مدیران شرکت (دفتر مرکزی):

 
حسینعلی نظری ارم ساداتی
 
 
 
 
 
 
مدیر عامل
 
 
 
 
 
جعفر علی اکبری
نماینده کانون بازنشستگان بنیاد
 
 
 
 
رییس هیأت مدیره
 
 
 
مهدی علی قنبری
نماینده تعاونی مصرف بنیاد
 
 
 
  
 
 
عضو هیأت مدیره
 
 
 
 
 
 
 علی محمد فرحزاد
 
 
 
 
 
 
 نایب رییس هیأت مدیره
 
 
 
 
 
 
  محمود درخشان
 
 
 
 
 
 
 عضو هیأت مدیره
 
 
 
 
 
 
 
 هادی قلم نویس
نماینده تعاونی مسکن بنیاد
 
 
 
 
 
عضو هیأت مدیره
 
 
 
 
 
 
 مؤسسه حسابرسی تدبیر ارقام اسپادانا
 
 
 
 
 
 حسابرس
و
بازرس اصلی
 
 
 
 
 
 
 
 الهیار قجاوند بازرس علی البدل