سه شنبه 12 اسفند 1399
قوانین و مقررات

کمک هزینه در مورد فوت مستخدم شاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل وی

قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت

 ‌ماده واحده - قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت -‌مصوب 1375- به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 - در متن ماده (1) بعد از عبارت "‌مصوب 1370" عبارت "‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران" و بعد از عبارت "‌آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده‌شغل" عبارت "‌و سایر فوق‌العاده‌ها" اضافه می‌شود.

2 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (1) اضافه می‌شود:

‌تبصره 3 - به مستخدمان شاغل که شهید، ازکارافتاده یا فوت شوند، پاداش موضوع ماده (1) به طور کامل پرداخت می‌شود.

3 - در متن ماده (3) عبارت "‌ده برابر حداقل حقوق مبنا" به عبارت "‌بیست برابر حداقل حقوق مبنا" اصلاح و بندهای (1) و (2) آن به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:

- کمک هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دائم مستخدم شاغل یا فرزند وی فقط یکبار حسب مورد.

- کمک هزینه در مورد فوت مستخدم شاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل وی.

4 - عبارت "‌پرسنل نیروهای مسلح" از ابتدای تبصره ماده (3) حذف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/9/30 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.