سه شنبه 16 آذر 1400
دعوت برای سرمایه گذاری در فعالیت های شرکت افق مهر

پیرو جلسه مورخ 1391/10/17 که با حضور حدود 120 نفر از بازنشستگان محترم دفتر مرکزی در سالن اجتماعات موزه شهدا برگزار گردید. با توجه به ضرورت تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت افق مهر ( متعلق به کانون) برای حضور مؤثر در فعالیت های اقتصادی با هدف کارآفرینی برای بازنشستگان و فرزندان این عزیزان و نیز سودآوری و برخورداری سرمایه گذاران محترم از سود فعالیت های اقتصادی شرکت افق مهر، بدینوسیله از اعضای اصلی و اعضای افتخاری کانون دعوت می شود مراتب آمادگی خود برای سرمایه گذاری (هر سهم ده میلیون ریال) را به دفتر شرکت افق مهر اعلام نمایند
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر کانون یا شرکت افق مهر تماس بگیرید 
ايجاد کننده : تاريخ : 1391/10/18
پیوستها