چهارشنبه 17 آذر 1400
تأسیس صندوق قرض الحسنه کانون

به اطلاع اعضای اصلی و افتخاری کانون می رساند
صندوق قرض الحسنه کانون با هدف پرداخت وام قرض الحسنه به اعضای محترم کانون تأسیس شده است
مطابق آیین نامه صندوق " مصوب 1391/08/20 مجمع عمومی کانون"  شرط عضویت در صندوق، پس انداز اولیه به میزان 10 میلیون ریال و واریز پس انداز ماهیانه به مبلغ 250 هزار ریال می باشدلطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر ضمن مطالعه
آیین نامه صندوق در بخش اسناد کانون ، با دفتر کانون تماس بگیرید
ايجاد کننده : تاريخ : 1391/10/18
پیوستها