چهارشنبه 17 آذر 1400
توزیع کارت ورزش شهروندی

 به اطلاع اعضای محترم دفترمرکزی کانون می رساند
 
به منظور استفاده شما عزیزان از فضاهای فرهنگی و ورزشی طرف قرارداد شهرداری تهران ، با مساعدت بنیاد نسبت به تهیه کارت ورزش شهروندی اقدام شده است
 
با توجه به این که سرانه تعیین شده در سال 1391 تعداد 35 کارت به ازاء هر عضو می باشد و با عنایت به توزیع تعدادی از کارتها در نیمه اول سال، بدینوسیله ازاعضای محترم دفتر مرکزی دعوت بعمل می آید حداکثر تاپایان مهرماه سالجاری برای دریافت باقیمانده سهمیه کارت تاسقف 35 عدد به دفترمرکزی کانون مراجعه فرمایند
 
(اعتبار کارتها تاپایان سالجاری میباشد)
ايجاد کننده : تاريخ : 1391/07/24
پیوستها